Etažna skladišta i podesti

Etažna skladišta mogu biti izvedena korištenjem poličnih ili paletnih regala kao nosivih elemenata

ili korištenjem vlastitih nosivih stupova bez polica.

U ponudi su metalne i drvene podnice.Nosivost podesta ovisi o zahtijevu investitora.Mogu biti jedno i više etažna.